პოლიმერიზაციის ინჰიბიტორი

პოლიმერიზაციის ინჰიბიტორი

 • აკრილის მჟავა, ეთერის სერიის პოლიმერიზაციის ინჰიბიტორი პოლიმერიზაციის ინჰიბიტორი 705

  აკრილის მჟავა, ეთერის სერიის პოლიმერიზაციის ინჰიბიტორი პოლიმერიზაციის ინჰიბიტორი 705

  პროდუქტის დასახელება: პოლიმერიზაციის ინჰიბიტორი 705
  სინონიმები: ტრი-(4-ჰიდროქსი-ტემპო)ფოსფიტი,ინჰიბიტორი705;INHIBITOR705TRUELICHTIN705;ტრი-(4-ჰიდროქსი-ტემპო)ფოსფიტი;მაღალი ეფექტურობის ინჰიბიტორიZJ-705;ტრი-(4-ჰიდროქსი-TEMPO)ფოსფიტი2122-49-8;არის (1-ჰიდროქსი-2,2,6,6-ტეტრამეთილპიპერიდინ-4-ილ)ფოსფიტი;ტრისქიმიური წიგნი (1-ჰიდროქსი-2,2,6,6-ტეტრამეთილპიპერიდინ-4-ილ)ფოსფიტი;ტრის(1-2,2,6,6-ტეტრამეთილპიპერიდინ-4-ჰიდროქსი-ილ)ფოსფიტი;ტრი-(4-ჰიდროქსი-ტემპო)ფოსფიტი, ტრის(1-ჰიდროქსი-2,2,6,6-ტეტრამეთილპიპერიდინ-4-ილ)ფოსფიტი
  CAS NO.: 2122-49-8
  მოლეკულური ფორმულა: (C9H17NO2)3P
  სტრუქტურის ფორმულა:

  ინჰიბიტორი-705მოლეკულური წონა: 544,32
  დუღილის წერტილი: 585,8°C 760 mmHg-ზე
  აალების წერტილი: 308.1°C
  ორთქლის წნევა: 3.06E-15mmHg 25°C-ზე
  შეფუთვა: 25 კგ / ბარაბანი ან 25 კგ / ჩანთა
 • აკრილის მჟავა, ესტერების სერიის პოლიმერიზაციის ინჰიბიტორი TH-701 მაღალი ეფექტურობის პოლიმერიზაციის ინჰიბიტორი

  აკრილის მჟავა, ესტერების სერიის პოლიმერიზაციის ინჰიბიტორი TH-701 მაღალი ეფექტურობის პოლიმერიზაციის ინჰიბიტორი

  პროდუქტის დასახელება: TH-701 მაღალი ეფექტურობის პოლიმერიზაციის ინჰიბიტორი
  სინონიმები: 4-ჰიდროქსი ტემპი, თავისუფალი რადიკალი;
  4-ჰიდროქსი-2,2,6,6-ტეტრამეთილ-1-პიპერიდინ-1-ილოქსი, თავისუფალი რადიკალი;2,2,6,6-ტეტრამეთილ-4-ჰიდროქსიპიპერიდინ 1-ოქსილი;2.2.6.6-ტეტრამეთილ-უფროაგაოქსი-4-პიპერიდილ;4-ჰიდროქსი-ტემპო სტირონი, აკრილატები+აკრილის პოლიმერიზაციის ინჰიბიტორი;ტემპოლი;4-ჰიდროქსი-ტემპო;4-ჰიდროქსი ტემპი;2,2,6,6-ტეტრამეთილ თავისუფაგაოქსი-4-პიპერიდილ;4-Hydroxy-TEMPO თავისუფალი რადიკალი;4-ჰიდროქსი-2,2,6,6-ტეტრამეთილ-პიპერიდინილოქსი;სინათლის სტაბილიზატორი 701;TMHPO;ინჰიბიტორი zx-172;4-ჰიდროქსი-2,2,6,6,-ტეტრამეთილ-4-პიპერიდინილ ოქსიდი, თავისუფალი რადიკალი;2,2,6,6,-ტეტრამეთილ-ფრეაგაოქსი-4-პიპერიდილ;დიპირიდამოლის ოქსიდი;4-ჰიდროქსილის ტემპო;ნიტროქსიდის თავისუფალი რადიკალი;4-ჰიდროქსილ-2,2,6,6-ტეტრამეთილპიპერიდინ-1-ოქსილი;პოლიმერიზაციის ინჰიბიტორი701;მაღალი ეფექტურობის ინჰიბიტორი ZJ-701;4-ჰიდროქსილ-2,2,6,6-ტეტრამეთილ-პიპერიდინ-1-ოქსილის თავისუფალი რადიკალი;4-ჰიდროქსი-2,2,6,6-ტეტრამეთილპიპერიდინ 1-ოქსილი;პოლიმერიზაციის ინჰიბიტორი 701;4-ჰიდროქსი-ტემპი, თავისუფალი რადიკალი;(4-ჰიდროქსი-2,2,6,6-ტეტრამეთილპიპერიდინ-1-ილ) ოქსიდანილი
  მოლეკულური ფორმულა: C9H18NO2
  მოლეკულური წონა: 172,25
  CAS#: 2226-96-2
  სტრუქტურის ფორმულა:

  ინჰიბიტორი
 • აკრილის მჟავა, ესტერის სერიის პოლიმერიზაციის ინჰიბიტორი 4-მეთოქსიფენოლი

  აკრილის მჟავა, ესტერის სერიის პოლიმერიზაციის ინჰიბიტორი 4-მეთოქსიფენოლი

  ქიმიური დასახელება: 4-მეთოქსიფენოლი
  სინონიმები: P-მეთოქსიფენოლი, 4-MP, HQMME, MEHQ, MQ-F, p-guaiacol, p-hydroxyanisole, ჰიდროქინონის მონომეთილეთერი
  მოლეკულური ფორმულა: C7H8O2
  სტრუქტურის ფორმულა:

  მეთოქსიფენოლიმოლეკულური წონა: 124.13
  CAS NO.: 150-76-5
  დნობის წერტილი: 52,5℃ (55-57℃)
  დუღილის წერტილი: 243℃
  ფარდობითი სიმკვრივე: 1.55 (20/20℃)
  ორთქლის წნევა: 0,0539 მმ Hg 25℃
  ორთქლის სიმკვრივე: 4.3 (ჰაერის წინააღმდეგ)
  აალების წერტილი >230 °F
  შეფუთვა: 25 კგ/ჩანთა
  შენახვის პირობები: ინახება დაბალი ტემპერატურის საწყობში, ვენტილაციაში, მშრალ;ხანძრის პრევენცია;შეინახეთ ძლიერი ოქსიდანტებისაგან განცალკევებით.
  ფიზიკური თვისებები: თეთრი კრისტალები, ხსნადი ალკოჰოლში, ბენზოლში, ეთერში და ა.შ., ოდნავ ხსნადი წყალში.
  ქიმიური თვისებები: სტაბილურია ნორმალურ ტემპერატურასა და წნევაზე.
  შეჯვარების აკრძალვა: ფუძე, აცილქლორიდი, მჟავას ანჰიდრიდი, ოქსიდანტი.
 • აკრილის მჟავა, ესტერების სერიის პოლიმერიზაციის ინჰიბიტორი ფენოთიაზინი

  აკრილის მჟავა, ესტერების სერიის პოლიმერიზაციის ინჰიბიტორი ფენოთიაზინი

  ქიმიური დასახელება: ფენოთიაზინი
  ქიმიური მეტსახელი: დიფენილამინის სულფიდი, თიოქსანთენი
  მოლეკულური ფორმულა: C12H9NO
  სტრუქტურის ფორმულა:

  ფენოთიაზინიმოლეკულური წონა: 199,28
  CAS NO.: 92-84-2
  დნობის წერტილი: 182-187 ℃
  სიმკვრივე: 1.362
  დუღილის წერტილი: 371 ℃
  წყლის დნობის თვისება: 2 მგ/ლ (25℃)
  თვისებები: ღია ყვითელი ან ღია ყვითელი-მწვანე კრისტალური ფხვნილი, დნობის წერტილი 183~186℃, დუღილის წერტილი 371℃, ამაღლებული, წყალში ოდნავ ხსნადი, ეთანოლი, ხსნადი ეთერში, ძალიან ხსნადი აცეტონში და ბენზოლში.აქვს სუსტი თავისებური სუნი.ჰაერში ხანგრძლივად შენახვისას ადვილად იჟანგება და ბნელდება, რაც ოდნავ აღიზიანებს კანს.
 • აკრილის მჟავა, ეთერების სერიის პოლიმერიზაციის ინჰიბიტორი Hydroquinone

  აკრილის მჟავა, ეთერების სერიის პოლიმერიზაციის ინჰიბიტორი Hydroquinone

  ქიმიური დასახელება: ჰიდროქინონი
  სინონიმები: Hydrogen, HYDROXYQUINOL;ჰიდროქინონი;ჰიდროქინონი;AKOSBBS-00004220;ჰიდროქინონი-1,4-ბენზოლედიოლი;იდროქინონი;მელანექსი
  მოლეკულური ფორმულა: C6H6O2
  სტრუქტურის ფორმულა:

  ჰიდროქინონი

  მოლეკულური წონა: 110.1
  CAS NO: 123-31-9
  EINECS No.: 204-617-8
  დნობის წერტილი: 172-დან 175 ℃-მდე
  დუღილის წერტილი: 286 ℃
  სიმკვრივე: 1,328 გ / სმ³
  აალების წერტილი: 141.6 ℃
  გამოყენების სფერო: ჰიდროქინონი ფართოდ გამოიყენება მედიცინაში, პესტიციდებში, საღებავებში და რეზინაში, როგორც მნიშვნელოვანი ნედლეული, შუალედური და დანამატები, ძირითადად გამოიყენება დეველოპერის, ანტრაქინონის საღებავებში, აზოს საღებავებში, რეზინის ანტიოქსიდანტში და მონომერის ინჰიბიტორში, საკვების სტაბილიზატორისა და საფარის ანტიოქსიდანტში, ნავთობის ანტიკოაგულანტში. სინთეტიკური ამიაკის კატალიზატორი და სხვა ასპექტები.
  ხასიათი: თეთრი კრისტალი, გაუფერულება სინათლის ზემოქმედებისას.განსაკუთრებული სუნი აქვს.
  ხსნადობა: ადვილად ხსნადი ცხელ წყალში, ხსნადი ცივ წყალში, ეთანოლსა და ეთერში და ოდნავ ხსნადი ბენზოლში.