ფარმა შუალედური საშუალებები

ფარმა შუალედური საშუალებები

 • t-Butyl 4-bromobutanoate CAS: 110611-91-1

  t-Butyl 4-bromobutanoate CAS: 110611-91-1

  Პროდუქტის სახელი: 4-ტერტ-ბუტილის ბრომბუტირატი
  მეტსახელი: ტერტ-ბუტილის ბრომბუტირატი;ალაგოლის უწმინდურება 12;ტერტ-ბუტილ 4-ბრომბუტირატი;4-ბრომობუტილ ტერტ-ბუტილის ეთერი
  CAS ნომერი: 110611-91-1
  Მოლეკულური ფორმულა: C71H110NO15P
  Მოლეკულური წონა: 1248.63
  სტრუქტურული ფორმულა:

  ტ-ბუტილ 4-ბრომბუტანოატი

  EINECS NO.: 221-592-9

 • ფენილძმარმჟავას ჰიდრაზიდი CAS: 937-39-3

  ფენილძმარმჟავას ჰიდრაზიდი CAS: 937-39-3

  Პროდუქტის სახელი: ფენილძმარმჟავას ჰიდრაზიდი
  სინონიმები: ფენილაცეტრიდჰიდრაზიდი, 99%25GR; 2-ფენილეთანჰიდრაზიდი; ფენილაცეტიჩიდრაიდიდი 98%; (2-ფენილაცეტილ) ჰიდრაზინექემიური წიგნი; აკეტიციდიდი, ფენილ-, ჰიდრაზიდი (8ci); ფენაცეტრრაზიდიდი; იდე
  CAS ნომერი: 937-39-3
  Მოლეკულური ფორმულა: C8H10N2O
  Მოლეკულური წონა: 150.18
  სტრუქტურული ფორმულა:

  ფენილძმარმჟავას ჰიდრაზიდი

  EINECS NO.: 213-328-6

 • მეთილის 2,2-დიფტორბენზო[d][1,3]დიოქსოლ-5-კარბოქსილატი CAS: 773873-95-3

  მეთილის 2,2-დიფტორბენზო[d][1,3]დიოქსოლ-5-კარბოქსილატი CAS: 773873-95-3

  Პროდუქტის სახელი:მეთილის 2,2-დიფტორბენზო[d][1,3]დიოქსოლ-5-კარბოქსილატი
  სინონიმები: მეთილ2,2-დიფტორბენზო[d][1,3]დიოქსოლ-5-კარბოქსილატი;1,3-ბენზოდიოქსოლ-5-კარბოქსილიციდი, 2,2-დიფტორ-,მეთილესტერი;2,2-დიფტორბენზოდიოქსოლ-5-კარბოქსილიციდიმეთილესტერი;2 ,2-დიფტორ-ბენზო[1,3]დიოქსოლ-5-კარბოქსილიციდიმქიმიური წიგნითილესტერი;მეთილ2,2-დიფტორ-1,3-ბენზოდიოქსოლ-5-კარბოქსილატი;მეთილ3,4-(დიფტორმეთილენდიოქსი)ბენზოატი,2,2-დიფლუორო-5- (მეთოქსიკარბონილ)-1,3-ბენზოდიოქსოლი;EOS-61003;მეთილ2,2-დიფტორ-2H-1,3-ბენზოდიოქსოლ-5-კარბოქსილატი
  CAS ნომერი:773873-95-3
  Მოლეკულური ფორმულა:C9H6F2O4
  Მოლეკულური წონა:216.138
  სტრუქტურული ფორმულა:

  კარბოქსილატი

 • ეთილის 8-ბრომოოქტანოატი CAS: 29823-21-0

  ეთილის 8-ბრომოოქტანოატი CAS: 29823-21-0

  Პროდუქტის სახელიეთილის 8-ბრომო-ოქტანოატი
  მეტსახელიეთილის 8-ბრომო-ოქტანოატი
  CAS ნომერი: 29823-21-0
  Მოლეკულური ფორმულა: C10H19BrO2
  Მოლეკულური წონა: 251.16
  სტრუქტურული ფორმულა:

  ეთილის 8-ბრომოოქტანოატი

  EINECS NO.: 608-417-5

 • ეთილის 4-ბრომობუტირატი CAS: 2969-81-5

  ეთილის 4-ბრომობუტირატი CAS: 2969-81-5

  Პროდუქტის სახელი: ეთილის 4-ბრომბუტირატი
  მეტსახელი: ეთილ-4-ბრომობუტილ ესტერი;ეთილის 4-ბრომიბუტირატი;ეთილის 4-ბრომიბუტირატი;ეთილის 4-ბრომბუტირატი;ეთილის 4-ბრომბუტირატი
  CAS ნომერი: 2969-81-5
  Მოლეკულური ფორმულა: C6H11BrO2
  Მოლეკულური წონა: 195.05
  სტრუქტურული ფორმულა:

  ეთილის 4-ბრომბუტირატი

  EINECS NO.: 221-005-6

 • ამინომალონონიტრილის პ-ტოლუენსულფონატი CAS: 5098-14-6

  ამინომალონონიტრილის პ-ტოლუენსულფონატი CAS: 5098-14-6

  Პროდუქტის სახელი:ამინომალონონიტრილის პ-ტოლუენსულფონატი
  სინონიმები:2-ამინომალონონიტრილი-4-მეთილბენზენსულფონატი
  ამინომალონონიტრილი 4-ტოლუენსულფონატი
  ამინომალონონიტრილის P-TOLUENESULFONATE
  ამინომალონონიტრილის P-ტოლუენსულფონური მჟავა
  ამინომალონონიტრილის P-TOLUENESULFUNIC მჟავა
  ამინომალონონიტრილის P-TOLUENESULPHONATE
  ამინომალონონიტრილის ტოზილატი
  დიციანომეთილამონიუმის P-TOLUENESULFONATE
  პროპანედინიტრილი, ამინო-, მონო(4-მეთილბენზოლი-სულფონატი)
  ანიმომალონონიტრილის p-tolunosulfunic მჟავა
  2-ამინომალონონიტრილ-4-მეთილბენზოლისულფონატი
  ამინომალონონიტრილის P-TOLUENESULFONATE, 9 8%
  ამინომალონიტრილის პ-ტოლუენსულფონატი
  CAS ნომერი:5098-14-6
  Მოლეკულური ფორმულა:C10H11N3O3S
  Მოლეკულური წონა:253.28
  სტრუქტურული ფორმულა:

  ამინომალონონიტრილის პ-ტოლუენსულფონატი

  EINECS NO.: 225-817-1

 • 6-მეთოქსი-1-ტეტრალონი CAS: 1078-19-9

  6-მეთოქსი-1-ტეტრალონი CAS: 1078-19-9

  Პროდუქტის სახელი: 6-მეთოქსი-1-ნაფთალენონი
  მეტსახელი: 3,4-დიჰიდრო-6-მეთოქსი-1(2H)-ნაფთალენონი;6-მეთოქსი-1,2,3,4-ტეტრაჰიდრონაფთალენ-1-ონი;6-მეთოქსი-1-ტეტრალონი;6-მეთოქსი-α-ტეტრალონი;6-მეთოქსიტეტრალონი;6-მეთოქსი-3,4-დიჰიდრონაფთალენ-1(2H)-ონი
  CAS ნომერი: 1078-19-9
  Მოლეკულური ფორმულა: C11H12O2
  Მოლეკულური წონა: 176.21
  სტრუქტურული ფორმულა:

  6-მეთოქსი-1-ტეტრალონი

  EINECS NO.:214-078-0

 • 5-ბრომინოლ-2-კარბოქსილის მჟავა CAS: 7254-19-5

  5-ბრომინოლ-2-კარბოქსილის მჟავა CAS: 7254-19-5

  Პროდუქტის სახელი:5-ბრომინოლ-2-კარბოქსილის მჟავა
  სინონიმები:5-ბრომო-1H-ინდოლე-2-კარბოქსილის მჟავა;NSC 73384;
  AKOS JY2082545;5-ბრომო-2-კარბოქსი-1H-ინდოლი;5-BROMOINDOLE-2-CARBOXYLIC
  მჟავა;5-ბრომო-2-ინდოლეკარბოქსილის მჟავა;5-ბრომოინდაზოლ-2-კარბოქსილის
  მჟავა;5-ბრომოინდოლ-2-კარბოქსილისმჟავა>5-ბრომო-1H-ინდოლ-2-კარბოქსილის მჟავა;5-ბრომოინდოლ-2-კარბოქსილის მჟავა,98%
  CAS ნომერი: 7254-19-5
  CB ნომერი:CB0242185
  Მოლეკულური ფორმულა: C9H6BrNO2
  Მოლეკულური წონა:240.05
  MDL ნომერი:MFCD00022705
  MOL ფაილი:7254-19-5.მოლ
  სტრუქტურული ფორმულა:

  5-ბრომინოლ-2-კარბოქსილის მჟავა

 • 4-ბრომო-3-ნიტროანიზოლი CAS: 5344-78-5

  4-ბრომო-3-ნიტროანიზოლი CAS: 5344-78-5

  Პროდუქტის სახელი: 4-ბრომო-3-ნიტროანიზოლი
  სინონიმები:ბრომო-4-მეთოქსი-2-ნიტრობენზოლი;4-ბრომო-3-ნიტროანიზოლი;ბენზოლი,1-ბრომო-4-მეთოქსი-2-ნიტრო-;4-ბრომო-3-ნიტროთჩქიმიური წიგნი იოანიზოლი;4-ბრომო-3-ნიტროანიზოლი; TIMTEC-BBSBB009974;4-ბრომო-3-ნიტრობენზილეტერი;4-მეთოქსი-2-ნიტრობრომობენზოლი
  CAS ნომერი:5344-78-5
  Მოლეკულური ფორმულა: C7H6BrNO3
  Მოლეკულური წონა:232.031
  სტრუქტურული ფორმულა:

  4-ბრომო-3-ნიტროანიზოლი

  EINECS NO.:226-290-0

 • 3-ბენზილ-5-(2-ჰიდროქსიეთილ)-4-მეთილთიაზოლ-3-იუმის ქლორიდი CAS: 4568-71-2

  3-ბენზილ-5-(2-ჰიდროქსიეთილ)-4-მეთილთიაზოლ-3-იუმის ქლორიდი CAS: 4568-71-2

  პროდუქტის დასახელება: 3-ბენზილ-5-(2-ჰიდროქსიეთილის)-4-მეთილთიაზოლ-3-იუმის ქლორიდი

  სინონიმები: 3-ბენზილ-5-(2-ჰიდროქსიეთილ)-4-მეთილთიაზოლიუმქლორიდი (6CI,7CI);
  თიაზოლიუმი, 3-ბენზილ-5-(2-ჰიდროქსიეთილ)-4-მეთილ-, ქლორიდი(8CI);
  თიაზოლიუმი, 5-(2-ჰიდროქსიეთილ)-4-მეთილ-3-(ფენილმეთილ)-, ქლორიდი(9CI);
  3-ბენზილ-5-(2-ჰიდროქსიეთილ)-4-მეთილ-1,3-თიაზოლ-3-იუმის ქლორიდი;
  3-ბენზილ-5-(2-ჰიდროქსიეთილ)-4-მეთილ-1,3-თიაზოლიუმის ქლორიდი;
  5-(2-ჰიდროქსიეთილ)-4-მეთილ-3-(ფენილმეთილ)თიაზოლიუმქლორიდი

  CAS ნომერი: 4568-71-2
  მოლეკულური ფორმულა: C13H16ClNOS
  მოლეკულური წონა: 269,79
  სტრუქტურული ფორმულა:

  3-ბენზილ-5-(2-ჰიდროქსიეთილის)-4-მეთილთიაზოლ-3-იუმის ქლორიდი

  EINECS NO: 224-947-6

 • 2-მეთოქსიპირიმიდინ 5-კარბოქსილის მჟავა CAS: 344325-95-7

  2-მეთოქსიპირიმიდინ 5-კარბოქსილის მჟავა CAS: 344325-95-7

  Პროდუქტის სახელი: 2-მეთოქსიპირიმიდინ 5-კარბოქსილის მჟავა
  სინონიმები:5-პირიმიდინკარბოქსილიციდი, 2-მეთოქსი-(9CI);2-მეთოქსი-5-პირიმიდინკარბოქსილის მჟავა;
  2-მეთოქსიპირიმიდინ-5-კარბოქსილის მჟავა;5-პირიმიდინკარბოქსილიციდი,2-მეთოქსი-(9CI);5-პირიმიდინკარბოქსილის მჟავა,…
  CAS ნომერი: 344325-95-7
  Მოლეკულური ფორმულა: C6H6N2O3
  Მოლეკულური წონა: 154.12
  სტრუქტურული ფორმულა:

  2-მეთოქსიპირიმიდინ 5-კარბოქსილის მჟავა

  EINECS NO.:

 • 2,3-დიამინოპირიდინი CAS: 452-58-4

  2,3-დიამინოპირიდინი CAS: 452-58-4

  Პროდუქტის სახელი:2, 3-დიამინოპირიდინი
  მეტსახელი:2, 3-დიამინოპირიდინი;2, 3-დიამინოპირიმიდინი;2, 3-პირიდინ დიამინი;2, 3-დიამინოაზობენზოლი;2, 3-დიამინოპირიდინი, 98%;დიამინ პირიდინი;2, 3-დიამინოპირიდინი;პირიდინი-2, 3-დიამინი
  CAS ნომერი:452-58-4
  Მოლეკულური ფორმულა: C5H7N3
  Მოლეკულური წონა:109.129
  სტრუქტურული ფორმულა:

  დიამინოპირიდინი

  EINECS NO.: 207-200-9

1234შემდეგი >>> გვერდი 1/4